Kontakt

ARBET Sp. z o. o. Sp. k.

Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Słoneczna 19A
55-010 Radwanice

tel. 660 800 777
tel. 666 337 705
sprzedaz@arbetdeweloper.pl

Dział techniczny
reklamacje@arbetdeweloper.pl
imię nazwisko + nr telefonu + opis

Odbiory lokali
Grzegorz Zając 666 588 125 – g.zajac[at]arbetdeweloper.pl

Biuro spółki
ul. Sołtysowicka 32a/15
51-168  Wrocław

tel. 533 144 644

NIP: 895-203-29-74
Regon: 022451808
KRS: 0000516345
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną

Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa na podstawie powyższego formularza jest Deweloper: ARBET Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Sołtysowicka 32a/15, 51-168 Wrocław) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516345, posiadająca NIP: 895-203-29-74.
ADO przetwarza przekazane dane osobowe Rezerwującego w celu przedstawienia oferty i ewentualnie zawarcia umowy rezerwacji lub sprzedaży nieruchomości z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie przedmiotowych danych osobowych jest konieczne dla przedstawienia oferty handlowej i ewentualnego późniejszego zawarcia umowy na podstawie tej oferty. Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i dopuszczalne w każdym czasie, jednakże bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub przedstawienie oferty handlowej.
Mają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także żądania ich usunięcia.
Wszelkie uprawnienia, o których mowa powyżej mogą być realizowane:
1) osobiście w biurze ADO: ul. Słoneczna 19A, Radwanice
2) telefonicznie pod numerem telefonu: 660 800 777
3) mailowo, na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@arbetdeweloper.pl